Orthomoleculair voedings advies

Het begrip orthomoleculair voedings advies geeft weer dat elke lichaamscel
voedingsstoffen nodig heeft in de juiste verhoudingen om gezond te
zijn. De orthomoleculaire wetenschap omvat twee kennisgebieden: de
orthomoleculaire voedingsleer en de orthomoleculaire geneeskunde.

Orthomoleculaire voedingsleer streeft ernaar de door de
lichaamscellen benodigde voedingsstoffen in optimale hoeveelheden aan
te bieden.
Dit houdt in: een gezonde, evenwichtige voeding, aangevuld met optimaal
gedoseerde voedingssupplementen. Zo kan de gezondheid worden
verbeterd of hersteld. De orthomoleculaire voedingsleer is met name
gericht op preventie van ziekte en herstel van gezondheid en welzijn.
“Uw voeding zal uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding”

Het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam in dit proces is van
belang. Dit vermogen kan worden geactiveerd door het aanbieden van
alle stoffen die betrokken zijn bij de normale regulering van de relevante
lichaamsprocessen en wel in orthomoleculaire hoeveelheden.

Orthomoleculaire geneeskunde wordt verstaan om met behulp van
gerichte, gezonde basis voedingsmaatregelen en voedingssuppletie
ziekteprocessen te herstellen. Door het leggen van verbanden tussen
klachten en symptomen enerzijds en niet adequaat verlopende
biochemische processen anderzijds, kan inzicht worden verkregen in
welke micro-nutriënten kunnen worden ingezet om het lichaam optimaal
te laten functioneren.

Orthomoleculaire voedings advies:
Herkent u dit? Wat moet ik nu weer eten?
Eenzijdig eten en gemakshalve uw boodschappen doen is een van de
vele kenmerken van verkeerde gewoonten. Voedingstekorten ontstaan
hierdoor en leidt tot klachten van het lichaam.

Wil je dit patroon doorbreken; en orthomoleculair advies krijgen t.a.v.
jouw voeding- en vitamineondersteuning?
Bel nu voor een afspraak!
Reeds 22 jaar is Eveline voedings-en vitaminespecialiste, orthomoleculair
gewichtsconsulente en oligotherapeute. Zij helpt u echt; door anders te
leren eten en uw lifestyle te veranderen.

Make a change! Bel nu voor een orthomoleculair advies bij Access to life:
06-55 375 175

Of vraag hier een consult aan!