Art. 6 ANNULERING
Cliënt is bij verhindering gehouden een afspraak tijdig doch minimaal 48 uur van te voren (dit geldt ook bij afmelding door ziekte), af te zeggen. Indien hier niet aan wordt voldaan, worden de kosten van de gereserveerde tijd voor 50% aan de cliënt in rekening gebracht. Afmelding vanaf 24 uur worden volledig (100%) in rekening gebracht.

Beëindiging van de behandelingsovereenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.